Kodėl berniukams dažniau nustatomas disleksijos sutrikimas?

Vyrų ir moterų intelektas nesiskiria, tačiau lyčių skirtumai pastebimi specifiškesniuose kognityviniuose gebėjimuose, tokiuose kaip erdvės suvokimo ir kalbos. Dažnai berniukai lengviau orientuojasi erdvėje, o mergaitės anksčiau išmoksta skaityti, joms mokykloje geriau sekasi tekstinės užduotys. Ar šis gebėjimų skirtumas pastebimas ir nustatant disleksiją?

Taip, berniukams ji nustatoma 2-3 kartus dažniau nei mergaitėms. Be to, pastebimas ir platesnis berniukų skaitymo gebėjimų pasiskirstymas: mergaičių skaitymo rezultatai vienodesni, berniukai dažniau pasiskirsto į sunkiau ir geriau skaitančiuosius. Mokslininkai dar aiškinasi, kodėl taip yra.

Trumpai apžvelkime, kas jau yra žinoma, ir į ką verta atkreipti dėmesį.

Mergaitės skaitymo įgūdžius įgyja greičiau nei berniukai galbūt dėl to, kad mergaitėms informacijos apdorojimo greitis, vienas pagrindinių pažintinių gebėjimų, reikalingų sklandžiam skaitymui, išsivysto anksčiau ir stipriau nei berniukams. Tai įvyksta dar iki 5 metų amžiaus, ir šis pranašumas yra išlaikomas iki pilnametystės.

Didesnį skaitymo sunkumų paplitimą tarp berniukų galima paaiškinti silpnesniais kontrolės gebėjimais. Tai susiję ir su dažnesniu aktyvumo ir hiperaktyvumo sutrikimo pasireiškimu, kuris yra disleksijos gretutinis sutrikimas, berniukams.

Įdomu tai, kad pastebimi skirtumai net ir tarp disleksiją turinčių berniukų ir mergaičių. Neurobiologiniai tyrimai parodė, kad disleksiją turinčių berniukų pokyčiai pasireiškia smegenų kairiajame pusrutulyje; tuo tarpų mergaitėms šie pakitimai neidentifikuoti – joms labiau pakitusios dešiniojo pusrutulio sensorinės ir motorinės sritys. Tai reiškia, kad priklausomai nuo lyties gali būti skirtinga disleksijos etiologija.

Vis dėlto svarbu pažymėti, kad disleksijos riziką atskleidžia ne paskiri požymiai, bet tam tikra jų grupė. Tai tik keli galimi faktoriai, išskiriantys berniukus ir mergaites, atsižvelgiant į disleksijos riziką. Ko gero veiksnių yra kur kas daugiau: nėra atlikti tyrimai apie skirtingą kultūrinį, švietimo, ir, apskritai, aplinkos poveikį mergaitėms ir berniukams, ir kokią tai įtaką turi skaitymo gebėjimams. Taip pat nėra aiškus genų bei hormonų vaidmuo. Taigi mokslas dar turi kur tobulėti.

Be to, kai kurie tyrėjai pažymi, kad lyčių skirtumo dažnis nustatant disleksiją gali atsirasti ir dėl šališkumo: berniukai labiau linkę sudrumsti tvarką pamokose, taip į save atkreipdami didesnį dėmesį, todėl jie ir dažniau pateikiami vertinimui.

Analizuojant disleksijos tyrimus, tai verta prisiminti dėl to, kad disleksija dažniau nustatoma berniukams, tyrimuose dominuoja vyrai, tačiau rezultatai dažnai apibendrinami kalbant apie abi lytis. Todėl rezultatai gali būti netikslūs, ypač ieškant atsakymų apie mergaičių disleksiją.

Taigi, visada išlaikykite kritinį požiūrį bei prisiminkite – mums yra kur tobulėti ir dar turime labai daug galimybių suteikti visapusišką išsilavinimą visiems vaikams. Taip pat ir tiems, kuriems sunkiai sekasi skaityti.


Parengė LAB vyriausioji metodininkė dokt. Vykinta Parčiauskaitė,
el. paštas v.parciauskaite@labiblioteka.lt

Šaltiniai:

Arnett, A.B., Pennington, B.F., Peterson, R.L., Willcutt, E.G., DeFries, J.C., Olson, R.K., 2017. Explaining the sex difference in dyslexia. J. Child Psychol. Psychiatry 58, 719–727. https://doi.org/10.1111/jcpp.12691

Evans, T.M., Flowers, D.L., Napoliello, E.M., Eden, G.F., 2014. Sex-specific gray matter volume differences in females with developmental dyslexia. Brain Struct. Funct. 219, 1041–1054. https://doi.org/10.1007/s00429-013-0552-4

Reilly, D., Neumann, D.L., Andrews, G., 2019. Gender differences in reading and writing achievement: Evidence from the National Assessment of Educational Progress (NAEP). Am. Psychol. 74, 445–458. https://doi.org/10.1037/amp0000356

Wallentin, M., 2020. Gender differences in language are small but matter for disorders. Handb. Clin. Neurol. 175, 81–102. https://doi.org/10.1016/B978-0-444-64123-6.00007-2