Apie mus

Lietuvos audiosensorinė biblioteka (LAB) – tai valstybinė biblioteka, skirta žmonėms, negalintiems skaityti įprastai.

Kadangi skaitymo ar regos sutrikimus turintiems žmonėms įprastai išleistos knygos nėra prieinamos, laikydamasi įstatymuose įtvirtintų nuostatų, LAB leidinius pritaiko. Spausdintą knygą įskaito diktorius ir taip ji virsta garsine, arba įprastas leidinys perkeliamas į skaitmeninį formatą, kur galima keisti jo šrifto dydį, kontrastą ar skaityti naudojantis balso sinteze. Knygos leidžiamos ir Brailio raštu.

LAB įkūrė, administruoja ir garsiniais leidiniais nuolat pildo virtualią biblioteką ELVIS, kurios ištekliai skirti vaikams ir suaugusiems, negalintiems skaityti įprastų knygų dėl disleksijos, mokymosi, regos ar raidos sutrikimų ar dėl fizinės negalios negalintiems laikyti įprastos knygos, perversti puslapių, sėdėti. Registruojantis į ELVIS, reikalinga būklę, dėl kurios žmogus negali skaityti, patvirtinanti pažyma.

Per metus LAB įgarsina arti 500 leidinių – visi jie pildo ELVIS fondus, kuriuose jau daugiau nei 15 tūkstančių prieinamo formato knygų ir žurnalų! Didžiausią dalį išteklių sudaro grožinė ir dalykinė literatūra, gausu mokiniams rekomenduojamos literatūros ir knygų vaikams. Yra filmų ir spektaklių su garsiniu vaizdavimu, tinklalaidžių.

LAB taip pat organizuoja edukacijas, renginius, skaitmeninio raštingumo mokymus, konsultuoja įstaigas ir įmones apie paslaugų ir informacijos teikimą žmonėms, negalintiems skaityti įprastai.

Kiekvienais metais spalio mėn. jungiame Lietuvą prie pasaulinės Disleksijos pažinimo savaitės, organizuojame tradicija tampantį Neskaitymo festivalį, o su sunkiau skaitančiais vaikais nuolat matomės renginiuose ir stovyklose.

Dirbame su Pedagogine psichologine tarnyba, Jaunimo reikalų agentūra, nevyriausybinėmis organizacijomis.

Tinklaraščio tekstų autoriai


Tinklaraščio apie disleksiją tekstų autorės: kairėje – Vykinta, dešinėje – Daiva.

Daiva Kavaliauskienė

El. paštas d.kavaliauskiene@labiblioteka.lt

Lietuvos audiosensorinės bibliotekos Informacinių išteklių skyriaus vyresnioji specialistė. Veda edukacijas ir kitus užsiėmimus, organizuoja renginius ir stovyklas vaikams bei jaunimui. Taip pat skaito pranešimus specialistams negalių bei skaitymo sutrikimų temomis.

Pranešimai ir edukacijos:

  • Autorinės edukacijos „Žmogus su negalia irgi gali“, „Apie disleksiją paprastai: kodėl kai kuriems vaikams sunkiau skaityti?“, „Susipažink su mano pasauliu – kinas neregio akimis“, „Galiu kitaip: kalbantys filmai, garsinės ir liečiamos knygos“, „Smagi pažintis“ (2020-2023 m.)
  • Mokymai bibliotekininkams „Bibliotekos paslaugos turintiems skaitymo sutikimų: pažinti, priimti, pritaikyti“ (2022-2023 m. )

Vykinta Parčiauskaitė

LAB iki 2022 m. pabaigos dirbo vyriausiąja metodininke. Apgynusi daktaro disertaciją neuromokslų srityje.

Pranešimai:

Lietuvos negalios organizacijų forumo konferencija „Negalios teisių stebėsenos proveržis: naujausi duomenys ir rekomendacijos“, pranešimas „Kultūros įstaigų komunikacija apie prieinamumą žmonėms su negalia“ (2022 m.)

Projekto pristatymas „Skaitinių valandėlė: paprasti garsiniai tekstai ypatingam skaitytojui“ (2021 m.)

1-oji disleksijos pažinimo tarptautinė konferencija, pranešimas „Disleksijos neurobiologija“ (2021 m.)

Ignas Vyšniauskas

El. paštas i.vysniauskas@labiblioteka.lt

LAB dirba nuo 2022 m. pabaigos kaip informacijos specialistas-tyrėjas. 2015 m. apsigynė Logikos magistrą Amsterdamo universitete, 2021 m. baigė socialinės antropologijos magistrą Vytauto Didžiojo universitete. LAB atlieka kiekybinę bei kokybinę LAB vartotojų ir jų poreikių analizę, renka ir sistemina mokslinę bei statistinę medžiagą apie įvairias būkles, dėl kurių žmogus negali skaityti įprastais būdais.

Ignas domisi disleksijos istorija, skaitymo sutrikimų klasifikacija, kultūros ir biomedicinos santykiu, socialine negalios samprata bei įtrauktimi.


Sekite Lietuvos audiosensorinės bibliotekos naujienas: