Terminai, sutinkami domintis skaitymo sutrikimais, ir jų paaiškinimai

Naršant ir ieškant informacijos apie savo vaiko skaitymo sutrikimus, mokymosi įgūdžių lavinimą bei bendraujant su medicinos personalu, edukologais, kalbos specialistais norisi gerai suprasti šios srities terminologiją. Ją išmanyti svarbu ir norint apie vaiko būklę tiksliai ir išsamiai paaiškinti mokyklos darbuotojams ir kitiems žmonėms. Todėl žemiau pateikiame kai kurių terminų paaiškinimą. Jie, tikimės, palengvins kartais gana nelengvą bendravimą skaitymo sutrikimų tema.

Tilt-shift Lens Photography of Person Holding A-letter
https://www.pexels.com/license/
 • Afazija (angl. aphasia) –tai visiškas arba dalinis kalbos praradimas, kuris pasireiškia dėl kalbos zonų pažeidimo galvos smegenų žievėje. Esant afazijai sutrinka kalbėjimas, kalbos supratimas, skaitymas, rašymas, skaičiavimas. Išlieka normali klausa ir normalus kalbos padargų raumenų tonusas.[16]
 • Aleksija (angl. alexia) – gebėjimo skaityti ir suprasti tekstą sutrikimas dėl kairiojo pusrutulio smegenų žievės tam tikrų sričių
  pažeidimo arba iš viso negebėjimas išmokti skaityti. [10]
 • Daugiasensorinis mokymas (angl. multisensory teaching) – tai mokymas, kai informacija pateikiama taip, kad besimokantysis tuo pačiu metu ją priimti gali keliais sensoriniais modalumais, pvz., garsais, vaizdais ir judesiais. [2]
 • Dekodavimas (angl. decoding) – spausdinto teksto vertimo į sakytinę kalbą procesas, greitai raidę ar raidžių derinį (grafemas) suderinant su juos simbolizuojančiais garsais (fonemomis), taip atpažįstant skiemenis ir žodžius.[21]
 • Disleksija (angl. dyslexia) – mokymosi sutrikimas, susijęs su sunkumais mokantis skaityti, tačiau neveikiantis bendrojo asmens intelekto. [6]
brown big letter E decor with green plant on top
https://images.unsplash.com
 • Elektroencefalograma (angl. electroencephalography, EEG) – tai metodas, kuriuo matuojamas smegenų neuronų sankaupų elektrinis aktyvumas galvos paviršiuje. Ši procedūra yra visiškai saugi, tiriamasis nieko nejaučia, išskyrus uždėtus elektrodus.[14]
 • Fonema (angl. phoneme) – fonemos yra garso vienetai, skiriantys vieną žodį nuo kito. Pvz., žodžius „kãras“ ir „gãras“ skiria fonemos k ir g, o  „pùsti“ ir „pūsti“ – u ir ū. Fonemos yra labai svarbios skaitant ir suprantant kalbą. Deja, turintiems disleksiją dažnai kyla problemų jas atpažinti ir atskirti. [9]
 • Foneminis supratimas (angl. phonemic awareness) – gebėjimas išgirsti, atpažinti ir naudoti fonemas. Kad vaikai galėtų skaityti spausdintą tekstą, jie turi žinoti, kaip naudojami garsai, kurie sudaro žodžius.
 • Fonologinis supratimas (angl. phonological awareness) – bendresnis terminas nei foneminis supratimas: tai – gebėjimas suprasti, atskirti ir prisiminti garsus sakinio, žodžio, skiemens ir fonemos lygiu.[15]
 • Funkcinis magnetinis rezonansas (angl. functional magnetic resonance imaging, fMRI) – metodas, kuriuo matuojami kraujo apytakos pokyčiai, susiję su centrinės nervų sistemos veikla. Kai neuronai yra aktyvūs, jie naudoja daugiau deguonies. Taigi po kelių sekundžių (1-5 s.) kraujas susitelkia aktyvioje srityje, todėl pakinta oksihemoglobino ir deoksihemoglobino koncentracija, kurie turi skirtingus magnetinius laukus. Šiuos laukus ir matuoja fMRI.[14]
G!
“G!” by Jake Fowler is licensed under CC BY-NC-ND 2.0
 • Garsų tarimo sutrikimas (angl. speech sound disorder, articulation disorder) – sutrikimas, apimantis artikuliacijos aparato ir fonologinių procesų trūkumus [20]
 • Genetinis tyrimas (angl. genetic testing) yra medicininio tyrimo tipas, nustatantis chromosomų, genų ar baltymų pokyčius. Genetinio tyrimo rezultatai gali patvirtinti ar paneigti įtariamą genetinę būklę arba padėti nustatyti asmens galimybes išsivystyti ar perduoti genetinį sutrikimą.[19,22]
 • Greitasis automatinis vardijimas (angl. rapid automatized naming, RAN)  – tai fonologinių kodų iš ilgalaikės atminties atkūrimo efektyvumas, greitai balsu įvardijant gerai pažįstamus vizualius stimulus (pvz., paveikslėlius, spalvas).[3]
 • Intelektas (angl. intelligence) – gebėjimas suvokti ar padaryti išvadas apie gautą informaciją, ir tai išsaugoti kaip žinias, kurias galima pritaikyti kitoje aplinkoje ar kontekste.[23]
 • Įrodymais pagrįstos intervencijos (angl. evidence-based interventions) – gydymas, terapija ar praktika, kurios efektyvumas yra pagrįstas moksliniais tyrimais, t. y. juose naudojami metodai, kurių veiksmingumas įrodytas arba pagrįstas kitais tyrimais ir specialistų vertinimu, o tyrimų eiga ir rezultatai yra dokumentuojami ir recenzuojami. [7]
 • Įtraukus ugdymas (angl. inclusive education) – ugdymas, kai visi mokiniai, neatsižvelgiant į galimus iššūkius, yra mokomi jų amžių atitinkančiose bendrojo lavinimo klasėse, t. y. visi vaikai mokosi drauge, neatskiriant jų vienų nuo kitų. [13]
 • Kalbos centrai (angl. language center) – neuromoksluose ir psichologijoje kalbos centro terminas nurodo smegenų sritis, kurios atlieka ypatingą kalbos supratimo ir generavimo funkciją. Trys pagrindinės kalbos sritys, susijusios su kalba, yra Broca, Wernicke sritys ir kampinis vingis (lot. Gyrus angularis).[18]
brown wooden L freestanding letter
https://unsplash.com/photos/zXTNTzTcyBw
 • Lengvai suprantama kalba (angl. easy to read)  – suprantamai pateikta informacija skaitymo ir suvokimo problemų turintiems asmenims; metodas pritaikytas proto negalią turintiems asmenims, bet taip pat tinka senjorams, vaikams ir visai visuomenei.[12]
 • Ortografija (angl. orthography) – tai žodžių ir jų formų rašymo taisyklių visuma.[11]
 • Raidos sutrikimas arba raidos negalia (angl. developmental disabilities) – lėtinė asmens iki 22 metų negalia dėl psichinio ar fizinio sutrikimo, kuris lemia didelius funkcinius apribojimus trijose ar daugiau pagrindinių gyvenimo sričių (rūpinimosi savimi, kalbos vartojimo, mokymosi, mobilumo, gebėjimo savarankiškai gyventi, ekonominio savarankiškumo ir pan.) ir greičiausiai tęsis neribotą laiką.[5]
 • Skaitymo sklandumas (angl. Reading Fluency) – savybė, kuria nusakoma, kaip tiksliai, greitai ir išraiškingai (operuojant kalbos garsinėmis ypatybėmis) skaitomas tekstas.[8]
 • Specifiniai mokymosi sutrikimai (angl. specific learning disability) – pagrindinių psichologinių procesų sutrikimai, susiję su žodinės ar rašytinės kalbos supratimu ar vartojimu. Gali pasireikšti sutrikusiu gebėjimu klausytis, galvoti, kalbėti, skaityti, rašyti ar skaičiuoti. Tai gali būti susiję su suvokimo sutrikimais, smegenų pažeidimais, smegenų disfunkcijomis, disleksija ir afazija. Specifiniai mokymosi sutrikimai neapima mokymosi problemų, kurios pirmiausia kyla dėl regos, klausos ar motorikos sutrikimų, protinės negalios, rimtos emocinės negalios, ar aplinkos, ekonominių kultūrinių veiksnių. [17]
 • Trumpalaikė girdimoji atmintis (angl. short-term auditory memory) – sugebėjimas po trumpo laiko (apie 30 sek.) prisiminti tai, kas buvo girdėta.[1]
 • Verbalinė (fonologinė) darbinė atmintis (angl. verbal working memory) – laikinas žodinės informacijos (t. y. kai kurių kalbos aspektų) išlaikymas atmintyje.[4]

Parengė LAB vyriausioji metodininkė dokt. Vykinta Parčiauskaitė,
el. paštas v.parciauskaite@labiblioteka.lt

Book Page
https://www.pexels.com/license/

Šaltiniai:
1.  BALANCE, B. Signs and Symptoms of Auditory Processing Disorder. In [interaktyvus]. [žiūrėta 2021-04-30]. Prieiga per internetą: <https://www.brainbalancecenters.com/blog/auditory-processing-disorder>.
2.  JOSHI, R.M. ir kt. Teaching reading in an inner city school through a multisensory teaching approach. In Annals of Dyslexia . 2002. Vol. 52, no. 1, p. 229–242.
3.  LABANIENĖ, K. Skaitymo sunkumų prognostiniai veiksniai ikimokykliniame amžiuje [interaktyvus]. [s.l.]: Vilniaus universitetas, 2020. [žiūrėta 2021-02-26]. Prieiga per internetą: <https://epublications.vu.lt/object/elaba:70097438/>.
4.  SCHWERING, S.C. – MACDONALD, M.C. Verbal Working Memory as Emergent from Language Comprehension and Production. In Frontiers in Human Neuroscience [interaktyvus]. 2020. Vol. 14. [žiūrėta 2021-04-29]. Prieiga per internetą: <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnhum.2020.00068/full>.
5.  Developmental Disorders. In [interaktyvus]. [žiūrėta 2021-05-01]. Prieiga per internetą: <https://www.kennedykrieger.org/patient-care/conditions/developmental-disorders>
6.  Dyslexia. In nhs.uk [interaktyvus]. 2018. [žiūrėta 2021-04-13]. Prieiga per internetą: <https://www.nhs.uk/conditions/dyslexia/>
7.  Evidence Based Interventions | The National Center for Healthy Safe Children. In [interaktyvus]. [žiūrėta 2021-04-13]. Prieiga per internetą: </topics/evidence-based-interventions>
8.  Fluency. In Reading Rockets [interaktyvus]. 2013. [žiūrėta 2021-04-29]. Prieiga per internetą: <https://www.readingrockets.org/teaching/reading-basics/fluency>.
9.  Fonema. In [interaktyvus]. [žiūrėta 2021-04-13]. Prieiga per internetą: <https://www.vle.lt/straipsnis/fonema/>.
10.  Kas yra Aleksija ? Žodžio Aleksija reikšmė. In [interaktyvus]. [žiūrėta 2021-05-01]. Prieiga per internetą: <https://www.lietuviuzodynas.lt/terminai/Aleksija>.
11.  Konsultacijų bankas – Valstybinė lietuvių kalbos komisija. In [interaktyvus]. [žiūrėta 2021-05-01]. Prieiga per internetą: <http://www.vlkk.lt/konsultacijos/11536-ortografija-grafika-rasybos-principai>.
12.  Lengvai suprantama kalba (easy to read) | Lietuvos aklųjų biblioteka. In Lengvai suprantama kalba (easy to read) | Lietuvos aklųjų biblioteka [interaktyvus]. [žiūrėta 2021-04-30]. Prieiga per internetą: <https://www.labiblioteka.lt/kompetenciju-centras/lengvai-suprantama-kalba-easy-to-read/513>.
13.  Nepatogaus kino klasė – Jonas Ruškus: Įtraukus ugdymas užtikrintų visų vaikų švietimo kokybę. In [interaktyvus]. [žiūrėta 2021-04-13]. Prieiga per internetą: <https://nepatogauskinoklase.lt/jonas-ruskus-itraukus-ugdymas-uztikrintu-visu-vaiku-svietimo-kokybe/>.
14.  Neurovaizdavimo metodai | psichologas. In [interaktyvus]. [žiūrėta 2021-05-01]. Prieiga per internetą: <https://psichologas.lt/neurovaizdavimo-metodai/>.
15.  Phonological Awareness. In [interaktyvus]. [žiūrėta 2021-04-29]. Prieiga per internetą: <http://dyslexiahelp.umich.edu/professionals/dyslexia-school/phonological-awareness>.
16.  Privatus logopedas Vilniuje | „Kalbėk“. In [interaktyvus]. [žiūrėta 2021-05-01]. Prieiga per internetą: <https://www.logopedinis.lt/patarimai/kas-yra-afazija>.
17.  [Interaktyvus]. [žiūrėta 2021-04-13]. Prieiga per internetą: <https://sites.ed.gov/idea/regs/b/a/300.8/c/10>.
18.  Speech &amp; Language. In Memory and Aging Center [interaktyvus]. [žiūrėta 2021-05-01]. Prieiga per internetą: <https://memory.ucsf.edu/symptoms/speech-language>.
19.  The Difference Between Genetic Testing And Screening. In Crandall & Pera Law, LLC [interaktyvus]. [žiūrėta 2021-05-01]. Prieiga per internetą: <https://www.injuryverdicts.com/pregnancy-birth-center/what-families-to-be-need-to-know/the-difference-between-genetic-testing-and-screening/>.
20.  [Interaktyvus]. 2020. [žiūrėta 2021-05-01]. Prieiga per internetą: <https://www.penkipojuciai.lt/blogas/tomatis-kaip-spresti-kalbos-sutrikimus/>.
21.  What is Decoding? In [interaktyvus]. [žiūrėta 2021-04-30]. Prieiga per internetą: <https://www.readinghorizons.com/reading-strategies/decoding/what-is-decoding>.
22.  What is genetic testing?: MedlinePlus Genetics. In [interaktyvus]. [žiūrėta 2021-05-01]. Prieiga per internetą: <https://medlineplus.gov/genetics/understanding/testing/genetictesting/>.
23.  What is Intelligence?. Exploring artificial and biological… | by Egor Dezhic | Towards Data Science. In [interaktyvus]. [žiūrėta 2021-04-30]. Prieiga per internetą: <https://towardsdatascience.com/what-is-intelligence-a69cbd8bb1b4?gi=25c5fd64fed8>.