Disleksija ir muzika

Muzikos klausomės kasdien. Vieni – sportuodami, kiti – siekdami susikaupti ar atsipalaiduoti. Kaip teigia vienas garsus mokslininkas (tyrinėjusių transformacinę muzikos galią, muzikos klausymosi ir aktyvaus kūrimo įtaką protiniam bei fiziniam vystymuisi) Donas Kembelas: „Muzikos terapija gali sumažinti klausos sutrikimus, disleksiją, dėmesio nepakankamumą, autizmą, kitas psichines bei fizines ligas ir sužeidimus.“

Skaitinėdama darbe apie muzikos terapiją išgirstu muzikos garsus sklindančius iš greta esančios patalpos (tuo metu ten vyko „Dyslexia centro“ vaikų stovykla). Pravėrus duris matau, kaip vienas iš dalyvių groja pianinu. Šaunuolis, pamanau, o po to prisimenu, kad neseniai kalbėjomės ir jis atviravo apie patiriamus skaitymo sunkumus. Tada ir kilo klausimas, tai kaip čia… disleksija ir muzika? Juk muzikos mokymasis – tai mokėjimas laisvai skaityti iš natų, muzikos literatūra ir t.t. O juk muzikinių natų skaitymas kartais tampa iššūkiu ir profesionaliems muzikantams.

Pradėjus ieškoti informacijos apie disleksiją ir muziką aptikau terminą „dismusija“, kuris reiškia nesugebėjimą skaityti natų.

Nuotrauka iš theconversation.com

Mintis, kad disleksija gali turėti įtakos ne vien kalbos skaitymui, nėra nauja. 2000 metais, vaikų neurologas Neilas Gordonas, remdamasis daugėjančiais įrodymais, kad smegenų sritys, susijusios su muzikos ir teksto skaitymu, skiriasi, sunkumą skaityti natas pasiūlė pavadinti muzikine disleksija. „Dismusija“, kaip medicininis terminas dar nėra vartotinas, tam reikia tyrimų ir pagrindimo. Pavyzdžiui terminas „diskalkulija“ buvo pasiūlytas 1940 metais, tačiau tik 1972 metais, po L. Kosco tiriamojo darbo, jis buvo įteisintas.

Ne visi turintys disleksiją turi diskalkuliją, taip pat ir ne visiems kyla sunkumų skaityti natas. Nors kai kuriems disleksiją turintiems žmonėms dalyvavimas muzikinėje veikloje sukelia nemažai iššūkių, tačiau jei vaikas nori mokytis muzikos, reikėtų jį paskatinti. Dalyvavimas muzikinėje veikloje gali padidinti vaiko savivertę, gali padėti plėtoti sritis, kurios kasdienėje veikloje sukelia nepatogumų: organizavimas, seka, motorinė koordinacija, atmintis ir koncentracija.  

Pavyzdžiu galėtų būti disleksiją turinti Eluna, kurios svajonė mokytis Bostone (JAV), Berklio muzikos koledže, ir kurti muziką filmams išsipildė: „Galvojau, kad jau niekada nemokėsiu skaityti natų. Stengdamasi išmokti natas, pusę metų kasdien praleisdavau po 3 valandas jas užrašinėdama. Gerai, kad buvo žmogus, kuris manimi tikėjo ir bandė padėti taikydamas įvarius metodus. Vieną dieną jis atėjo ir atnešė lapą, kuriame penklinė buvo kitokia – spalvota!“ 

Nuotrauka iš drive.google.com

Perskaičiusi nemažai straipsnių, noriu pasidalinti keletu patarimų, kaip padėti vaikui, norinčiam išmokti skaityti natas ir groti drauge su kitais.

  1. Raskite muzikos mokytoją, kuris žinotų, kas yra disleksija.

Prieš pasirinkdami muzikos mokytoją, susitikite ir paprašykite, kad pravestų įvadinę pamoką. Labai svarbu, kad mokytojas ir vaikas pajustų tarpusavio ryšį. Vaikas pamokos metu neturi bijoti klausti, jei jam kas nors nėra aišku.

  • Multisensoriniai mokymosi metodai

Svarbu, kad mokytojas aiškindamas temą naudotų multisensorines priemones, kurios galėtų padėti vaikui geriau įsisavinti ir ilgiau prisiminti dėstomą temą. Tai galėtų būti spalvoti pieštukai, paveikslėliai, dekoracijos. Taip pat patartina su mokymosi medžiaga susijusius dalykus mokytis plojant, šokant ar atliekant kitus judesius ir kartu dainuoti ar skaičiuoti.

Nuotrauka iš bdadyslexia.org.uk
  • Informacijos kartojimas ir tikslinimas

Lankant muzikos pamokas svarbu, kad mokytojas suprastų, jog vaiko atmintyje didelis kiekis informacijos neišlieka. Reikėtų paprašyti mokytojo, jog kas kartą pradedant pamoką būtų pakartojami praėjusios pamokos pagrindiniai punktai (aspektai). Taip pat svarbu, kad mokytojas padėtų vaikui užsirašyti ar kitaip pasižymėti, ką reikia atlikti namuose. Susidūrus su sunkumais, paprašyti mokytojo, kad tam tikrą mokymosi medžiagą ar kūrinį būtų galima mokytis dalimis. Jei vaikui sunku išmokti muzikos teoriją, kuri dažniausiai pateikiama knygose, paprašykite mokytojo, kad jis paaiškintu naudodamas pianiną, nes tai puikus instrumentas leidžiantis vizualiai ir garso pagalba paaiškinti teorines sąvokas.

  • Egzaminų laikymas

Pasikalbėkite su mokytoju, kaip būtų galima palengvinti egzaminų laikymą. Disleksiją turintiems vaikams skiriamas papildomas laikas užduočiai pasiruošti, taip pat galima naudoti papildomas priemones, pvz., spalvotus pieštukus ir t.t.

Nuotrauka iš instructables.com

Įvairiuose straipsniuose, kuriuose rašoma apie disleksiją ir muziką pabrėžiama, kad norint išmokti groti svarbiausias yra vaiko noras mokytis muzikos ir pedagogo noras atrasti metodą, kaip padėti vaikui įveikti kylančius sunkumus. O, kad turint disleksiją ir sunkumus skaitant natas galima tapti puikiu muziku įrodė grupės „The Beatles“ narys Džonas Lenonas, dainininkė Šer (Cher), dainininkas ir dainų kūrėjas Ozis Ozbornas, grupės „Oasis“ dainininkas Noelis Galagheris, smuikininkas Nigel‘s Kennedy ir pasaulyje puikiai žinoma Airijos operos solistė Ana Devin.

Daugiau informacijos:

Music for dyslexics

https://www.instructables.com/Scores-for-Dyslexics/?fbclid=IwAR0Dyf9FmTk1yy7w7dtHqAsZo6WlaaYuvHUQZEsiqodJPNkGcdJgRY7xRUc [žiūrėta 2021-08-06]

FAQs about dyslexia and learning music

https://www.understood.org/articles/en/dyslexia-and-music [žiūrėta 2021-08-06]

Music and dyslexia

https://www.bdadyslexia.org.uk/advice/adults/music-and-dyslexia-1 [žiūrėta 2021-08-06]

How the Brain Reads Music: the Evidence for Musical Dyslexia

https://neurosciencenews.com/musical-dyslexia-17971/ [žiūrėta 2021-08-06]

Music and dyslexia: A Possitive Approach

https://www.wiley.com/en-us/Music+and+Dyslexia%3A+A+Positive+Approach-p-9780470065570 [žiūrėta 2021-08-06]

Making music accessible

https://gb.abrsm.org/media/63918/making-music-accessible-teaching-students-with-dyslexia.pdf [žiūrėta 2021-08-06]

10 tips for music parents

https://www.e-musicmaestro.com/blog/25/10-dyslexia-tips-for-music-parents [žiūrėta 2021-08-06]

How the brains reads music: the evidence for musical dyslexia

https://theconversation.com/how-the-brain-reads-music-the-evidence-for-musical-dyslexia-39550 [žiūrėta 2021-08-06]

Practice doesn‘t always make perfect (depending on your brain)

https://www.mcgill.ca/neuro/channels/news/practice-doesnt-always-make-perfect-depending-your-brain-254260 [žiūrėta 2021-08-06]

Types of music that may help kids who learn ant think differently

https://www.understood.org/articles/en/types-of-music-that-may-help-kids-with-learning-and-thinking-differences [žiūrėta 2021-08-06]

Dyslexia and sheet music [žiūrėta 2021-08-06]