Disleksija ir iškraipytas vaizdas

Kalbėdami apie disleksiją ir ją turinčius žmones, dažnai galvojame, kad jiems juda, šokinėja, keičiasi raidės. Neretai girdime, kad tam tikras šriftas gali padėti disleksiją turintiems žmonėms lengviau perskaityti tekstą. Tačiau kiekvienas žmogus yra individualus, todėl ir disleksija kiekvienam pasireiškia skirtingai.

Šį kartą pakalbėsiu ne apie šokančias raides, bet kaip išsikraipo vaizdas, o tiksliau, kaip gali atrodyti tekstas disleksiją turinčiam žmogui.

  1. Besisukinėjantis arba garbanotas tekstas. Skaitytojai, turintys disleksiją, tokį besisukantį, garbanotą ir susiliejantį vaizdą mato dažnai.
Nuotrauka iš defeat-dyslexia.com

2. Dviguba bėda. Žodžio sudvigubėjimas sukelia bėdų, tačiau didžiausia – kai visas skaitomas tekstas tampa dvigubu.

Nuotrauka iš defeat-dyslexia.com

3. Mažos ir didelės. Manau, kad ne kartą matėme dizainerių sukurtus plakatus, kuriuose tekstas ištempiamas arba sumaišomi raidžių šrifto dydžiai. Jei tai vienas žodis, galbūt atrodo kūrybingai, tačiau jei taip atrodo kiekvienas knygos puslapis, sutikite, skaityti sudėtinga.

Nuotrauka iš defeat-dyslexia.com

4. Tarpai. Kartais disleksiją turintiems skaitytojams tarpai tarp žodžių atrodo labai siauri, o kartais labai platūs, todėl skaitant ir žiūrint į tokį puslapį, kartais atsiranda keistos baltos erdvės.

Nuotrauka iš defeat-dyslexia.com

5. Vingiuojantis ir svyruojantis tekstas. Ne tik baltos erdvės, bet ir vingiuojanti teksto eilutė kelia didelius nepatogumus. Kai kuriems skaitytojams knygos puslapis tampa tarsi vingiuotas kelias, o ne gražus ir tiesus tekstas.

Nuotrauka iš defeat-dyslexia.com

6. Blunkantis tekstas. Būna ir taip, kad skaitytojui pradeda blukti ar nykti kai kurios teksto dalys. Kartais žodžio pradžioje, kartais pabaigos, tačiau būna ir iš abiejų pusių.

Nuotrauka iš defeat-dyslexia.com

7. Kas čia ne taip?

Nuotrauka iš defeat-dyslexia.com

Tai įprasto teksto pavyzdys. Jis tvarkingas, tiesus, nematyti susiliejimo ar bangavimo, tarpai vienodi. Juk kas kartą, kai pasiimame knygą matome tokį vaizdą ir mums tai atrodo įprasta. Disleksiją turinčiam skaitytojui jo matomas vaizdas taip pat atrodo įprastas, nes kitokį jam sunku įsivaizduoti. Jei vaikas, kuris tik pradeda mokytis skaityti, mato iškraipytą vaizdą, jam skaitymas tampa nemalonus ir sunkus, todėl jis vengia tai daryti.

Tiesa, ne visi turintys disleksiją mato iškraipytą tekstą, kiekvieno disleksija kitokia ir kiekvienas turi savo stipriąsias ir silpnąsias puses. Ar įmanoma pagelbėti disleksiją turinčiam vaikui? Taip, įmanoma. Yra priemonių galinčių palengvinti skaitymą, bet apie tai kitoje apžvalgoje.

Daugiau informacijos:

6 types of dyslexic visual distortion (plus a 7th that might surprise you!)

http://www.defeat-dyslexia.com/2016/03/6-types-of-dyslexic-visual-distortion/ [žiūrėta 2021-11-26]

Neurodiversity and Co-occurring differences

https://www.bdadyslexia.org.uk/dyslexia/neurodiversity-and-co-occurring-differences/visual-difficulties [žiūrėta 2021-11-26]

6 surprising bad practices that hurt dyslexic readers

https://uxmovement.com/content/6-surprising-bad-practices-that-hurt-dyslexic-users/ [žiūrėta 2021-11-26]

Dyslexia – Visual distortion

https://wordsandme.blog/2020/11/06/dyslexia-visual-distortion/ [žiūrėta 2021-11-26]

Visual processing disorder and dyslexia

https://www.readandspell.com/visual-processing-disorder-dyslexia [žiūrėta 2021-11-26]

Information about Dyslexia and Visual Issues

https://www.dyslexiascotland.org.uk/sites/default/files/page_content/6%20Vision%20PDF.pdf [žiūrėta 2021-11-25]